• หน้าแรก

  • Panasonic Omron Keyency Mitsubishi Siemens sensor timer temp control light curtain area sensor proximity flow camera vision PLC heater

Panasonic Omron Keyency Mitsubishi Siemens sensor timer temp control light curtain area sensor proximity flow camera vision PLC heater

  • หน้าแรก

  • Panasonic Omron Keyency Mitsubishi Siemens sensor timer temp control light curtain area sensor proximity flow camera vision PLC heater

Panasonic Omron Keyency Mitsubishi Siemens sensor timer temp control light curtain area sensor proximity flow camera vision PLC heater

1 รายการ
รีเลย์ (Relay) รีเลย์ คือ สวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการตัด-ต่อวงจรซึ่งการตัดต่อวงจรส่วนใหญ่เป็นวงจรกำลังขนาดเล็ก โดยขึ้นอยู่กับ ชนิดและการทนกระแสของรีเลย์
2331 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์