ทั่วไป

ทั่วไป

2 รายการ
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง มีใช้งานหลักๆอยู่ 3 ชนิด 1.แบบตัวรับตัวส่ง 2.แบบสะท้อนกระจก 3.แบบสะท้อนวัตถุ 1.แบบตัวรับ-ตัวส่ง ข้อดี เหมาะกับใช้งานตรวจจับนะยะไกล โดยการตรวจจับนั้นไม่มีปัญกาในเรื่องของสีพื้นของชิ้นงาน ใช้ตรวจจับงานว่ามีหรือไม่มีชิ้นงาน ข้อเสีย จำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวเซนเซอร์ทั้งสองหัว 2. แบบสะท้อนกระจก ข้อดี สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีความใสเฉพาะรุ่นที่ระบุชนิดโพลาไรฟิลเตอร์ และสามารถตรวจจับวัตถุโดยไม่สนใจสีของพื้นผิว ตรวจจับได้ระยะไกลรองจากชนิดตัวรับตัวส่ง จ่ายไฟให้กับเซนเซอร์แค่หัวเดียวแล้ว ติดกระจกสะท้อนไว้อีกด้านประหยัดพื้นที่และสะดวกติดตั้ง ข้อเสีย ถ้ามีวัตถุที่มีความเงาและสามารถสะท้อนกลับมาได้จะทำให้เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานนั้นไปด้วยเช่นกัน อาจจะทำให้เกิดการดับเบิ้ลเช็ค 3.แบบสะท้อนวัตถุ หรือตัวรับตัวส่งอยู่ในตัวเดียวกัน ข้อดี สามารถแยกแยะชิ้นงานด้วยระยะห่างหรือระดับที่ต่างกันได้ หรือ สีที่แตกต่างในโทนสีขาวกับโทนสีเข้มดำ สะดวกติดตั้งเพราะใช้หัวเดียว มีspot หรือจุดรวมแสงที่เล็กสามารถจับวัตถุเล็กๆได้ ข้อเสีย ระยะตรวจับสั้นหรือใกล้ ความเร็วในดารตรวจจับไม่สูงมากนัก 1000-1500ชิ้นต่อนาที
152 ผู้เข้าชม
รีเลย์ (Relay) รีเลย์ คือ สวิทช์ที่ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการตัด-ต่อวงจรซึ่งการตัดต่อวงจรส่วนใหญ่เป็นวงจรกำลังขนาดเล็ก โดยขึ้นอยู่กับ ชนิดและการทนกระแสของรีเลย์
2332 ผู้เข้าชม
321 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์