photo sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง
มีใช้งานหลักๆอยู่ 3 ชนิด
1.แบบตัวรับตัวส่ง
2.แบบสะท้อนกระจก
3.แบบสะท้อนวัตถุ

1.แบบตัวรับ-ตัวส่ง
ข้อดี เหมาะกับใช้งานตรวจจับนะยะไกล โดยการตรวจจับนั้นไม่มีปัญกาในเรื่องของสีพื้นของชิ้นงาน ใช้ตรวจจับงานว่ามีหรือไม่มีชิ้นงาน
ข้อเสีย จำเป็นต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวเซนเซอร์ทั้งสองหัว

2. แบบสะท้อนกระจก
ข้อดี สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีความใสเฉพาะรุ่นที่ระบุชนิดโพลาไรฟิลเตอร์ และสามารถตรวจจับวัตถุโดยไม่สนใจสีของพื้นผิว ตรวจจับได้ระยะไกลรองจากชนิดตัวรับตัวส่ง จ่ายไฟให้กับเซนเซอร์แค่หัวเดียวแล้ว ติดกระจกสะท้อนไว้อีกด้านประหยัดพื้นที่และสะดวกติดตั้ง
ข้อเสีย ถ้ามีวัตถุที่มีความเงาและสามารถสะท้อนกลับมาได้จะทำให้เซนเซอร์ตรวจจับชิ้นงานนั้นไปด้วยเช่นกัน อาจจะทำให้เกิดการดับเบิ้ลเช็ค

3.แบบสะท้อนวัตถุ หรือตัวรับตัวส่งอยู่ในตัวเดียวกัน
ข้อดี สามารถแยกแยะชิ้นงานด้วยระยะห่างหรือระดับที่ต่างกันได้ หรือ สีที่แตกต่างในโทนสีขาวกับโทนสีเข้มดำ สะดวกติดตั้งเพราะใช้หัวเดียว มีspot หรือจุดรวมแสงที่เล็กสามารถจับวัตถุเล็กๆได้
ข้อเสีย ระยะตรวจับสั้นหรือใกล้

ความเร็วในดารตรวจจับไม่สูงมากนัก 1000-1500ชิ้นต่อนาที

 153
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์